Zapraszamy do składania zamówień! Sklep już działa!

Regulamin


INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Garden Monika Blechacz z siedzibą w Toruniu przy ulicy Witosa 2/6, NIP: 879-231-84-88, REGON 340603590 , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dla mista Torunia pod numerem 59661;
2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 24 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producenta.

ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 790 808 844.
2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego. Do rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Kupującego tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.
4. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: info@4camp.pl
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
7. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
8. Zamówienia dokonane do godziny 13:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.
9. Realizacja zamówienia następuje:
w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania przez Sklep dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,
w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto firmy Garden
10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
11. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub, na życzenie, faktura VAT.

WYSYŁKA
1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, poprzez firmę Inpost – usługa paczkomaty, lub firmy kurierskiej.
2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
3. Czas dostawy:
Kurier - czas dostawy: zwykle do godz. 16:00 na drugi dzień roboczy od wysyłki (na adresy domowe dostawa nawet do godziny 19:00)

4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów jeśli ich waga nie przekracza 30kg):
Kurier DPD - 15 zł
Kurier DPD przesyłka za pobraniem - 25 zł
5. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 1000 zł sklep pokrywa koszty przesyłki.
6. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.
7. Z nami kupujesz bezpiecznie - jeżeli Twoja przesyłka zaginie to wyślemy Ci ją ponownie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w naszym sklepie należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
3. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty, w szczególności instrukcje, w tym dotyczące montażu, kartę gwarancyjną i inne podobne dokumenty. Powyższy obowiązek nie dotyczy dołączenia dowodu zakupu.
4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep dokona zwrotu ceny towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu wedle wyboru Kupującego.
5. Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) należy go odesłać na adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji.
6. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Garden nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
7. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
8. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w pkt. 7 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych  Garden Monika Blechacz z siedzibą w Toruniu przy ulicy Witosa 2/6, NIP: 879-231-84-88, REGON 340603590 , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dla mista Torunia pod numerem 59661.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia.
3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
6. Właściciel sklepu internetowego może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od udostępnienia za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, chyba że w tym terminie Użytkownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres info@4camp.pl