Zapraszamy do składania zamówień! Sklep już działa!

Polityka prywatności

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych  Garden Monika Blechacz z siedzibą w Toruniu przy ulicy Witosa 2/6, NIP: 879-231-84-88, REGON 340603590 , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dla mista Torunia pod numerem 59661.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia.
3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
6. Właściciel sklepu internetowego może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od udostępnienia za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, chyba że w tym terminie Użytkownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres info@4camp.pl